We zijn de producten aan het verzamelen...

Maashorst

De ondernemers en bewoners in het Maashorstgebied hebben zich in 2002 verenigd in ‘Vereniging de Maashorstboeren’. De Maashorstboeren willen met de bewoners en ondernemers van het gebied (boeren en burgers) zelf actief sturing geven en een bijdrage leveren aan de toekomst van het Maashorstgebied. Het is daarmee een beweging voor en door de streek. De Maashorstboeren nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen leef- en werkomgeving.

Maashorst